Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu mogilnianie.pl

 • Definicje

  • Serwis - oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem mogilnianie.pl
  • Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający mogilnianie.pl
  • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu
  • Ogłoszenie - strona/przestrzeń serwerowa mogilnianie.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia
  • Konto - część mogilnianie.pl w której Użytkownik po podaniu loginu oraz hasła, może dokonywać określonych działań w ramach mogilnianie.pl.
  • Pakiet Promowań – zestaw płatnych usług promowań Ogłoszeń, takich jak: wyróżnianie
  • Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu mogilnianie.pl, określone w Regulaminie
  • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Postanowienia ogólne

  • Portal działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest podczas korzystania z Portalu do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  • Korzystać z serwisu może każdy kto zaakceptuje regulamin, brak akceptacji jest jednoznaczny z opuszczeniem strony naszego serwisu.
  • Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na mogilnianie.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.
  • Ogłoszenia dodawane przed ich publikacją w serwisie podlegają weryfikacji przez administratora mogilnianie.pl. Po wstępnym sprawdzeniu ukazują się w serwisie
 • Zasady korzystania z portalu

  • Zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem serwisu ogłoszeniowego mogilnianie.pl w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  • Użytkownik może aktywować swoje ogłoszenia oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu imienia , telefonu, adresu poczty e-mail oraz hasła na odpowiedniej stronie serwisu mogilnianie.pl. Po zakończeniu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłany link do aktywacji konta oraz wszelkie wymagane prawem informacje dla Użytkownika.
  • Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
  • Portal nie jest serwisem aukcyjnym, administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników ani sporach powstałych między nimi.
  • Zawierane transakcje między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio między nimi.
  • Podany email kontaktowy lub telefon umożliwia każdemu Użytkownikowi kontakt telefoniczny lub przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
  • Dane kontaktowe użytkownika pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.
  • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi. Zakazane jest umieszczanie ogłoszeń:
   • zawierających treści wulgarne i obraźliwe,
   • propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną oraz zawierających treści pornograficzne,
   • łamiących prawa autorskie i patentowem
   • noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
   • niezgodnych ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi,
   • zawierających adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych.
 • Dodawanie i edycja ogłoszeń

  • Ogłoszenie może zostać dodane przez Zarejestrowanego Użytkownika.
  • Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w serwisie mogilnianie.pl
  • Zamieszczenie Ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, wymaga wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.
  • Dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne z wyjątkiem ogłoszeń promowanych.
  • Ogłoszenia powinny być przypisane przez użytkownika do odpowiednich kategorii.
  • Treść ogłoszeń musi być zgodna ze stanem faktycznym przedmiotu Ogłoszenia.
  • Do ogłoszenia można dodać bezpłatnie 6 zdjęć.
  • Użytkownik odpowiada za treść i zdjęcia dołączone do ogłoszenia, gwarantuje, że nie naruszają one Regulaminu, ani praw osób trzecich w tym Operatora, a także, że są zgodne ze stanem faktycznym.
  • Zabronione jest wystawianie jednego towaru równocześnie w wielu ogłoszeniach.
  • Standardowy okres publikacji Ogłoszenia wynosi 30 dni.
  • Ogłoszenie można zakończyć przed końcem okresu publikacji.
  • Ogłoszenie przed publikacją jak i w jej trakcie może zostać poddane sprawdzeniu przez Operatora i zostać przez niego wstrzymane ze względu na naruszenie Regulaminu lub stwierdzenia potencjalnego ryzyka dla innych Użytkowników lub Operatora.
  • Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności.
 • Zasady odpowiedzialności

  • Odpowiedzialność za publikowane treści i zdjęcia ponosi wystawiający ogłoszenie. Jest on zobowiązany do tego, żeby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, praw osób trzecich, Administratora oraz dobrych obyczajów.
  • Użytkownik sam odpowiada za działania i treści podjęte w serwisie mogilnianie.pl
  • Administrator nie odpowiada za wiarygodność osób korzystających z serwisu mogilnianie.pl, przede wszystkim za niepełne, niepoprawne lub fałszywe dane oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
  • Odpowiedzialność za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług oraz podawane informacje ponosi wystawiający ogłoszenie.
  • Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z serwisu moiglnianie.pl w przypadku wielokrotnego naruszania Regulaminu.
  • Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z serwisu mogilnianie.pl Użytkownikowi, jeśli zaistniało podejrzenie, że może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.
 • Reklamacje

  • Użytkownik może zgłaszać reklamację dotyczącą nieprawidłowego wykonania przez administratora usługi, w terminie nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych, licząc od dnia ukazania się ogłoszenia w serwisie.
  • Reklamacja powinna być złożona za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: e-mail podany w zakładce „Kontakt”.
  • Reklamacja powinna zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail) oraz dokładny opis zgłaszanej reklamacji.
  • W przypadku podania niewystraczających danych lub opisu reklamacji, Właściciel serwisu przed rozpatrzeniem reklamacji, może zwrócić się do Użytkownika o uzupełnienie wyżej wymienionych treści
 
- Właściciel serwisu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma stosowną informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail przypisany do konta.

Dodawanie ogłoszeń na Mogilnianie jest darmowe! Jednakże, musisz przestrzegać poniższych reguł:

 1. Upewnij się, że wybrałeś odpowiednią kategorię.
 2. Nie ogłaszaj tego samego dopóki poprzednie ogłoszenie nie wygaśnie.
 3. Nie umieszczaj danych kontaktowych w tytule, lub opisie.
 4. Mogilnianie.pl to serwis ogłoszeń lokalnych, dlatego sugerujemy odbiór osobisty! Przy spotkaniu ze Sprzedającym, zobacz to co chcesz kupić i zapłać za przedmiot przy odbiorze.
 5. Najbezpieczniej spotykać się ze sprzedającym w miejscu publicznym ponieważ nie znasz osoby sprzedającej więc zachowaj ostrożność.
 6. Dokładnie sprawdź kupowany przedmiot czy jest zgodny z opisem w ogłoszeniu.
 7. Bądź ostrożny w transakcjach gotówkowych nigdy nie wpłacaj zaliczek lub całej kwoty transakcji dopóki nie upewnisz się że wszystko się zgadza.
 8. Podawaj tylko potrzebne dane osobowe do przeprowadzenia transakcji.
 9. Pamiętaj że prośba o wysłanie skanów twoich dokumentów może być próbą wyłudzenia twoich danych osobowych. Uzyskane w ten sposób dane mogą być użyte do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na twoje konto.
 10. W przypadku gdy wysłałeś pieniądze a nie otrzymałeś towaru zgłoś to najbliższego komisariatu policji.
Góra